50. ANDRZEJ MAZURKIEWICZ - IŁAWA - malarstwo - STYCZEŃ 2014

ANDRZEJ MAZURKIEWICZ urodził się 1958 roku w Iławie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie (1978).

W Okresie 1984-86 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

 Nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych w Kamieńcu k. Susza, Iławie i Rudzienicach.

Prowadził pracownię plastyczną „Vincent”, specjalizującą się w reklamie i formach użytkowych..

 

Malarstwo sensu stricto uprawia od 2008 roku kiedy powrócił z Siedliska Bitkowo k. Gołdapi gdzie opiekował się hotelem i stadniną koni.

Tematyką prac jest pejzaż, martwa natura, malarstwo sakralne (obrazy ołtarzowe, drogi krzyżowe, wizerunki świętych oraz wybitnych postaci kościoła), sceny historyczne i rodzajowe. Wykonuje repliki znanych dzieł do których dodaje swoją interpretację, aluzję, szczegół. Specjalnością są rekonstrukcje wizerunków miast, ulic, zabytków na podstawie archiwalnych materiałów ikonograficznych.

Mieszka i pracuje w Iławie.