9. prof. KIEJSTUT BEREŻNICKI, ANNA BEREŹNICKA-KALKOWSKA, OLGA BEREŹNICKA-KORCZEWSKA - malarstwo - kwiecień 2009

prof. KIEJSTUT BEREŹNICKI urodził się w 1935r. w Poznaniu. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku gdzie w 1958 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tesseyre'a. Od 1960 roku pracuje w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Od 1982 roku prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. W latach 1981-84 pełnił funkcję prorektora. Tytuł profesora nadzwyczajnego w 1984 roku a profesora zwyczajnego w 1994r. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi w 1969r., Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej 1972r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1985r. W swoim malarstwie prowadzi dialog z dziełami dawnych mistrzów. Inspiracje czerpie z barokowego malarstwa holenderskiego i polskiego portretu trumiennego. Jego prace wyróżnia logiczny związek ideałów filozoficznych z wartościami duchowymi. Poszukuje w nich sensu egzystencji człowieka, mówi o trwaniu i przemijaniu, interpretuje stany własnej duszy i umysłu. W scenach pasyjnych, procesjach, ucztach, zabawach karnawałowych, martwych naturach i portretach rejestruje byt współczesnego człowieka, przedstawia nową realność.
ANNA BEREŹNICKA-KALKOWSKA urodziła się w 1964r. Ukończyła ASP w Gdańsku gdzie w 1990r. otrzymała dyplom w w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
OLGA BEREŹNICKA-KORCZEWSKA urodziła się w 1959r. Absolwentka ASP w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego otrzymała w 2001r. Uprawia malarstwo akrylowe i pastelowe oraz tworzy tkaniną artystyczną. Swoje prace wystawia w Polsce i poza jej granicami.

Wystawę można oglądać w dniach 24 kwietnia – 29 maja 2009