7. ARTEM POGRIBNYY - malarstwo - luty 2009r.

ARTEM POGRIBNYY Urodził się w 1969r w Dniepropietrowsku. W 1988r. Ukończył wydział malarstwa na Dniepropietrowskiej Państwowej Szkole Artystycznej oraz Wydział Konserwacji Sztuki na Charkowskiej Państwowej Akademii Sztuk. Od 1995 roku tworzy i jest konserwatorem sztuki w filii Narodowego Naukowo-Badawczego Konserwatorskiego Centrum Ukrainy w Charkowie. Jest członkiem Zrzeszenia Twórców "NEONEON" i "TAJEMNICZE". Uczestniczył w wielu wystawach i plenerach w tym również w Polsce. Obrazy jego znajdują się w licznych muzeach Europy jak i kolekcjach prywatnych: USA, Niemczech, we Włoszech, Izraelu, Irlandii, na Ukrainie, Rosji, w Polsce.