GALERIA SZTUKI " na wprost "

Podstawowym celem działalności galerii  jest prezentowanie  sztuki współczesnej

na  wystawach  czasowych.  Galeria sztuki  "na wprost" otwarta  jest  na współ-

działanie w obszarze  różnorodnych  form  artystycznych  jak  malarstwo,  grafika, 

rzeźba, fotografia  czy  ceramika. Program wystawienniczy obejmuje artystów

wszystkich środowisk  twórczych. Galeria sztuki "na wprost"prowadzi również

warsztaty edukacyjne.

------------------------------------Zapraszamy do współpracy.--------------------------------------

https://www.facebook.com/pages/GALERIA-na-wprost-/476793862381240?ref=ts&fref=ts