27. ANDRZEJ PIECHA -malarstwo - kwiecień 2011

Andrzej Piecha     Malarz tajemnic duszy "Wielobarwne plamy krwistych czerwieni, słonecznych żółci, soczystych zieleni, układają się w obrazy kobiet, pięknych samych w sobie, nie wdzięczących się do widza. Poprzez kolory, tkwi zamknięta w nich siła żywiołów natury- olśniewająco urokliwych i zabójczych zarazem. Obrazy łączące takie skrajności mają w sobie pewien magnetyzm, hipnotyzują obietnicą odsłonięcia swych tajemnic. Im dłużej jednak wpatrywać się, tym sens ich bardziej wymyka się, a namalowane kobiety wydają się skrycie drwić z naszych wysiłków. (...) Twórczość Andrzeja Piechy skłania do refleksji. Przyciągając swą barwną powierzchownością wciąga obserwatora w głębię jego własnej podświadomości. Obrazy pozornie wesołe tchną smutkiem, poczuciem tęsknoty za czymś niedookreślonym. To wspaniałe dzieła, na które patrzeć można godzinami, a wciąż pozostają one dla nas intrygującą zagadką."

Andrzej Piecha był dojrzałym twórcą o olbrzymim dorobku twórczym, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej. Brał udział w 63 wystawach zbiorowych i 48 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. Weiden - Niemcy, Opolu, Katowicach, Głuchołazach, Rybniku, Koninie, Warszawie.). 
                                                                                                                                                                                            Agnieszka Burek
 
-------------------------------------------  zmarł 11 stycznia 2013r  --------------------------------------------