89. MALARSTWO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GALERIA"na wprost"

MARIA PLAWGO -  KRYSTYNA PYTLEWSKA -  BARBARA PAPROCKA -  MACIEJ ROZNERSKI  -  DARIA ZIÓŁKOWSKA -  ANDRZEJ MAZURKIEWICZ -  EDWARD BARANOWSKI  -  BARBARA ZĄBKIEWICZ