71.ANRDZEJ POPIEL - grafika, MIŁOSZ PIOTROWSKI - rzeźba