5. prof. ANDRZEJ STRUMILLO - rysunek i rzeźba - pażdziernik 2008r.

ANDRZEJ STRUMIŁŁO urodził się w 1928 roku w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 1950). Był asystentem tych uczelni w latach 1949-1953, profesorem ASP w Krakowie (1977-1980), wykładowcą filii ATK w Suwałkach (1987-1988). W latach 1982-84 był kierownikiem Graphic Presentation Unit Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Zainicjował i od 1977 roku jest komisarzem Spotkań Sztuka – Środowisko w Wigrach. Andrzej Strumiłło uprawia wiele dyscyplin: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, ilustrację, projektowanie książek, wystawiennictwo, scenografię. Fotografuje od 1945 roku. Wydał dwa tomy poezji oraz liczne książki o przyrodzie i kulturze (m.in. Nepal). Jako podsumowanie podróży artystycznych stworzył cykle rysunkowe i fotograficzne, m.in. Chiny 1954, 1961; Włochy 1957; Indie 1959, 1970, 1972; Nepal 1974, 1980; Japonia i Tajlandia 1987. Zgromadził kolekcję sztuki i przedmiotów kultury materialnej Dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Otrzymał szereg nagród państwowych. Mieszka w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie.WYSTAWA RYSUNKU I RZEŹBY ANDRZEJA STRUMILLY pt. TORSY .Jest to jeden z ostatnich cyklów na papierze /2007r./ ..Tym razem jest on ciemniejszy niż zwykle... Człowiek fizyczny - jak mówią te prace - jest poddany żarom słabości. W obrazach zatarte są sfery skąd biorą się słabości, uwydatnia się za to ich rezultat : nagie mięso ciała. Przeniesienie tematu cyklu na granit i bazalt - bo na dzisiejszej wystawie rzeźba uzupełnia papiery - problemowi temu z racji już samego materiału nadaje trochę inny sens: heroizuje człowieka. Jak dawno temu pisał mistrz: "Chodź, patrz Na prawdziwe kwiaty Bolesnego świata"