10. MARIA WOJTIUK - RZEŹBA, ELŻBIETA RADZIKOWSKA - GRAFIKA - czerwiec 2009

WYSTAWA RZEŹBY MARII WOJTIUK
I GRAFIKI ELŻBIETY RADZIKOWSKIEJ

MARIA WOJTIUK urodziła się w Gdańsku w 1953r. Studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego w 1980r. W swoich pracach wykorzystuje głównie materiały takie jak: kamień, drewno, glinę, brąz i inne metale. Brała udział w licznych wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Prace w zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą.
Prof. dr hab. Jerzy Handschke mówi o autorce: ,, W przypadku Marii osią jej twórczości jest raczej byt człowieka niż metafizyczna dusza. Ona zajmuje się wszystkimi stanami bytu ducha i ciała. Zresztą te nuty widać w każdym jej dziele. Ona chce wiedzieć, jak te nuty powinny współbrzmieć i tak właśnie swoje dzieła tworzy, aby tego współbrzmienia nie zgubić i dalej je doskonalić. Jest poza tym twórcą wyjątkowo charakterystycznym. Ulubione motywy, wizje a nawet alegorie może powtarzać do końca życia twórczego, jednak odbiorcom nigdy się nie znudzi! To właśnie w Marii jest pozytywnie inne. Niby ta sama myśl twórcza, ta sama geometria, ta sama maniera -np.kota, ta sama obojętność gabarytowa ... ale zawsze sensu stricte nowe dzieło!

ELŻBIETA RADZIKOWSKA studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki warsztatowej u prof. E. Piotrowicza uzyskała w 1982r. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i małą formę graficzną oraz urządza także ekspozycję, na które składają się takie obiekty autorskie jak firany, parawany, poduszki i stroje. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród.
Artystka jak nikt inny potrafi miękkie i nie do końca określone uczucia człowieka przenieść na twardą blachę po to, żeby uzmysłowić nam to, co może i często podświadome, choć mocno - siedzi w nas. Jest to artystka z nie narzucającą się, ale mocną i ciekawą Osobowością, która jest czytelna w jej twórczości dla każdego poziomu wrażliwości. Każdy człowiek znajduje swoją cząstkę w jej pracach.
W jej grafikach jest subtelność, a jednocześnie jasność przekazu sytuacji, myśli, chęci, głównie tych intymnych, zawsze pięknych bo normalnie ludzkich.CZERWIEC 2009r.