ŁAZIMOW AJDYN

Urodził się w Azerbejdżanie. Ukończył Szkołę Plastyczną w Baku, a następnie ukończył Instytut Kinematografii (WGIK) w Moskwie. Pracował jako dekorator i scenograf w filmach fabularnych i animowanych w Wytwórni Filmowej w Baku. Uprawia malarstwo sztalugowe (portrety, martwe natury, itd.). Zajmuje się grafiką komputerową (projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, reklama poligraficzna). Od 1990 roku mieszka w Warszawie.