GRIGOROWICZ JURIJ

Urodził się w Kazachstanie. Studiował w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych im. Dżamała w Dagestanie. Ukończył Instytut Kinematografii (WGIK) w Moskwie Wydział Scenografii. Uprawia malarstwo (portret, krajobraz oraz kompozycje figuraktywne), rzeźbę. Współpracuje z reżyserami filmów fabularnych i animowanych. Od 1990 roku mieszka w Wilnie.