Agnieszka Jankowska- malarstwo

Agnieszka Jankowska urodzona w 1968 roku. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszko w 1994 r. Doktorat i habilitacja na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1998 r. pracownik naukowy w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Design i Rysunku Uniwersytetu Rzeszowskiego. W dorobku artystycznym udział w ponad 160 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Członek ZPAP Okręgu Lubelskiego. Laureatka Nagrody Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w konkursie malarstwa i rzeźby, „Autograf 2005”-Lublin 2005 r., Grand Prix „Salon Wielkopolski” 2010 r. Grand Prix ,,Salon Wielkopolski’’ 2012 r., Wyróżnienie 8 Międzynarodowe Biennale Miniatury 2014 r., Wyróżnienie „ Salon Wielkopolski ”2015r., I miejsce Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro-art. Łódź 2016, I Honorowe Wyróżnienie III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Pejzaż Współczesny Częstochowa 2016.W swojej działalności artystycznej zajmuje się rzeźbą, tkaniną, malarstwem i rysunkiem, często łączy techniki, tworząc unikatowe obiekty strukturalne.

--------------------------------------------------------------------------------